Målerifirman i Halmstad som värnar om miljön och personal.

Som målerifirma i Halmstad anser vi att ett stort ansvar vilar hos oss när det kommer till arbetet med att värna om miljön. Vi ser därför till att ha ett miljöriktigt tänkande i alla led när det gäller både färg och färgrelaterade produkter. Vår policy syftar till att minska miljöpåverkan genom att se över vår resursanvändning samt att ständigt se över vilka ytterligare förbättringar vi kan göra.

Vi jobbar med en öppen attityd gentemot våra anställda för att de genom en ständigt pågående dialog ska kunna utvecklas i sitt arbete. Att ta personligt ansvar när det kommer till hälsa och miljö ser vi som en självklarhet, men också att kunna följa regler, instruktioner och företagets rutiner. Våra anställda måste även kunna uppmärksamma eventuella brister, risker eller hot som kan leda till en försämrad miljö, oavsett om det gäller på arbetsplatsen eller mot miljön i stort.

Samarbetspartners

colorama
Teknos
Caparol
Alcro
Stäng meny
d18e720f9a353b895b65f1adf35f5946RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR